ГІРНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №19 СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

МОН Національна гаряча лінія Національна гаряча лінія IPPO IPPO Сайт Лілії Калашнікової Сайт вчителя інформатики Гулая І. І. Сайт міської ради старшокласників міста Селидове МОН Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Прозорість

 

Статут школи

 

Органи освіти, їх функції і структура

Відповідно до Закону "Про освіту" в Україні функціонує така система органів державного управління освітою.

 

 

Мова освітньго процесу- українська 

На підставі рішення сесії Селидівської міської ради від 30.05.2006 року №5/2-27, Наказу відділу освіти №218 від 31.07.2006 рік школі надано статус закладу з українською мовою навчання з 01.09.2006 року

 

Нова модель і системи управління сферою освіти, згідно із Національною доктриною розвитку освіти, має бути відкритою і демократичною, враховувати громадську /гумку. Модернізація управління освітою передбачає: оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію управління; перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами; перехід до програмно-цільового управління; поєднання державного і громадського контролю; запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження нормативно-правових документів; створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях; організацію експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій; демократизацію процедури призначення керівників навчальних закладів, їх атестації; впровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп'ютерних технологій; удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів; підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, виховання лідерів у сфері освіти.

Органами державного управління освітою в Україні є Міністерство освіти і науки України; міністерства і відомства України, які мають навчально-виховні заклади; Вища атестаційна комісія (ВАК) України; відділи (управління) освіти місцевих державних адміністрацій.

Центральні органи державного управління освітою беруть участь у виробленні та втіленні в життя державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів, у визначенні перспектив та напрямів розвитку освіти, вимог до її змісту, рівня і обсягу, нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчально-виховних закладів; здійснюють координаційні, науково-методичні, контрольні функції та державне інспектування; забезпечують зв'язки з іншими державами; організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду; проводять атестацію та акредитацію навчально-виховних закладів.

Місцеві органи влади фінансують навчальні заклади, визначають їх мережу, забезпечують соціальний захист їх працівників і дітей, ведуть облік дітей шкільного віку і здійснюють контроль щодо їх навчання до 15 років, встановлюють опіку над дітьми, які не мають батьків.

До органів громадського самоврядування в системі освіти належать загальні збори (конференція) колективу; рада навчально-виховного закладу; районна, міська, обласна конференції працівників освіти; районна, міська ради з питань народної освіти; всеукраїнський збір працівників освіти.

Змістом діяльності самоврядування є самостійне планування роботи, розв'язання питань навчально-виховної, наукової, методичної, фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності; участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням державного замовлення та замовлень місцевого значення; визначення змісту шкільного комплексу освіти, форм і методів навчання; прийняття на роботу педагогічних та інших працівників; здійснення громадського контролю за організацією харчування в навчально-виховних закладах.

Важливою функцією органів освіти є інспектування діяльності закладів освіти.

Інспектування – система державного контролю за виконанням закладами й установами освіти постанов, директив і вказівок уряду в галузі освіти, навчальних планів і програм, Інструкцій, наказів і розпоряджень керівних органів з одночасною практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо запобігання й усунення недоліків.

Шкільна інспекція складається з інспекторів Міністерства освіти і науки України, інспекторів управління освіти обласної державної адміністрації, інспекторів відділів освіти районної державної адміністрації.

Під час інспектування школи перевіряють її діяльність щодо забезпечення загальної середньої освіти молоді; організаційну роботу, розстановку й використання педагогічних кадрів; стан внутрішкільного керівництва, методичну роботу; систему праці вчителів, уроки та інші форми організації навчання; стан виховної роботи, зокрема трудового виховання і навчання у школі, діяльність учнівського самоврядування, позакласної та позашкільної роботи з учнями; зв'язок школи з сім'єю і громадськістю; навчально-матеріальну базу школи, виконання планових бюджетних видатків; облік роботи і звітність школи; адміністративно-господарську діяльність.

Інспектування шкіл може бути:

 • фронтальним: передбачає перевірку всіх сторін діяльності школи, оцінювання роботи педагогічного колективу, з'ясування передумов успіхів і причин недоліків у діяльності вчителів;
 • вибірковим: має на меті перевірку окремих ділянок роботи школи. До нього вдаються за потреби вивчення важливих конкретних питань, або тих, що незадовільно вирішуються;
 • тематичним: спрямоване на поглиблене вивчення, вирішення важливої проблеми певною групою шкіл.

Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яку проводять не рідше одного разу на 10 років, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ЗГІДНО ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

 

Посада

Кількість ставок

Директор

1

Заступник директора з навчально-виховної роботи

0,5

Педагог-організатор

1

Практичний психолог

0,5

Педагог соціальний

0,5

Керівник гуртка

0,5

Вчителі

20

Вихователь ГПД

1

Завідувач бібліотекою

0,5

Секретар-друкарка

0,5

Медична сестра

1

Завідувач господарством

1

Двірник

1

Кухар

1

Комірник

1

Підсобний робітник

1

Сторож

3

Робітник з обслуговування будівлі

1

Прибиральник службових приміщень

5

Кочегар котельні постійний

1

Кочегар котельні сезонний

6

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

     Школа працює за навчальними програмами для українських шкіл з вивченням мов національних меншин, затвердженими Міністерством освіти України і розміщеними на офіційному сайті за посиланням http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

     Згідно рішення Виконавчого комітету Гірницької міської ради від 17.10.2018 № 68/1 за школою закріплена наступна територія:

     вулиці:

Желєзнодорожна, Нова, 1-го Мая, Некрасова, Шкільна, Франка, Цвєточна, Надії, Енгельса, Териконна, Центральна, Горна, Електровозна, Середня, Вишнева, Мічуріна, Зелена, Ізмайлівська, Вузька, Садова, Репіна, Молодіжна, Папаніна, Гурова, Чайковського, Тімірязєва, Лазурна, Тиха, О. Кошового, Чехова, Островського (20-46), Лермонтова, Матросова, Сонячна

провулки :

Шахтарський, Аварійний, Потьомкіна, Центральний, Степний (2-10), Абрикосовий, Тургенєва, Дачний.

Обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

     Школа розрахована для навчання 295 осіб в одну зміну. В 2018-2019 навчальному році у школі навчається 216 учнів

 

Правила прийому до закладу освіти

     До школи приймаються учні, які проживають на закріпленій за закладом території та за бажанням батьків при наявності необхідних документів.

 

     До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. Зарахування дітей до першого класу здійснюється на без конкурсній основі.

 

     Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІ ступенів, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

     У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

     Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

 • заява на ім’я директора школи;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • медична картка встановленого зразка.

Умови доступності закладу освіти для навчання

осіб з особливими потребами

 

У Гірницькій ЗОШ І-ІІ ступенів №19 Селидівської міської ради створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Навчальні плани закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»:

 1. Типовий навчальний план початкової школи. Рекомендоване індивідуальне навчання за програмою загальноосвітніх шкіл, за Типовими навчальними планамми початкової школи, затвердженими Наказом МОН від 10.06.2011 №572, додаток 2.
 2. Рекомендоване індивідуальне навчання за програмою загальноосвітніх шкіл, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання.Наказ МОН України від 22.04.2014 №504, додаток 13. Наказ МОН України від 29.05.2014 №664, додаток 12 та від 22.04.2014 рік №504, додаток 18. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 09.04.2015 рік №416, додаток 9 та Наказ МОН України від 26.08.2008 №778 (із змінами)
 3. Рекомендоване індивідуальне навчання за допоміжною програмою. Типовий навчальний план спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для розумово відсталих дітей з навчанням мовами національних меншин. Наказ МОН України від 09.04.2015 №504 додаток 18.

 

 Діти з фізичними вадами та інвалідністю  забезпечені  безперешкодним доступом до всіх приміщень навчального закладу. Відповідно до  вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», будівля школи обладнана  пантусом.

Школа не надає платних освітніх послуг

Звіт використання бладійних внесків 

Моніторинг якості знань

Вакантні посади:

соціальний педагог- 0,5 ставки

практичний психолог-0,5 ставки

Права та обов'язки учнів

 1. Учні мають право на:
 • доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти
 • вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
  1. Учні зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально – виховного процесу;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність їнших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогіних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом.
  1.  Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.
  2.  За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

протидіія булінгу

План заходів

по Гірницькій ЗОШ І-ІІ ступенів №19

Селидівської міської ради Донецької області

З реалізації Закону України щодо протидії булінгу

 

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці

1.

Моніторинг учнів, батьків, працівників щодо вивчення причин та умов виникнення ймовірних ризиків прояві протиправної поведінки учасників освітнього процесу.

 

До 30.09.2019р.

Соціально-психологічна служба

2.

Провести інформаційно-просвітницькі заходи щодо протидії булінгу в освітньому середовищі:

 • Булінг у школі: чому діти цькують дітей і що з цим робити;
 • Жертва у дитячому колективі. Як навчити школяра протидіяти булінгу;
 • Коли вашу дитину цькують. Посібник для батьків;
 • Мова знущання: як відрізнити булінг від стьобу?;
 • Проблема булінгу очима підлітка;
 • Поради для жертв шкільного цькування;
 • Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом?

Постійно

Соціально-психологічна служба

3.

Провести місячник з протидії булінгу та насильства «Зупинимо булінг разом!»:

01.03.2020-31.03.2020р.

Соціально-психологічна служба

4.

Оприлюднити на офіційному веб-сайті, сторінці ФБ, дошці оголошень:

 • Телефон довіри;
 • Процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу в закладі освіти;
 • Порядок реагування  на доведені випадки булінгу у школі та відповідальність  осіб, причетних до булінгу.

До 30.09.2019р.

Соціально-психологічна служба

5.

Створити комісію з розгляду випадків булінгу та оформити журнал реєстрації рішень комісії, які зберігаються у паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

До 10.09.2019р.

Соціально-психологічна служба

6.

Залучити громадські, батьківські, молодіжні організації, представників служб у справах дітей  та ювенальної превенції.

Постійно.

Соціально-психологічна служба

7.

Взяти участь у он-лайн курсі «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти » за посиланням.

До 10.03.2019

Соціально-психологічна служба

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

 

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти здобувачів освіти педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може звертатися до органів Національної поліції України із заявою.

Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу, відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.

Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин. Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

 оформлення заяви

 

1. Подається державною мовою.

2. Чітко вказуються прізвища.

3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів.

4. Не допускати виправлень.

5. Зміст заяви пишеться в довільній формі.

Реагування на доведені випадки булінгу

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:

–        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;

–        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.

4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого: – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення: – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

 

матеріально-технічне забезпечення школи

 1. Школа міститься в спеціально призначеній будівлі. Приміщення будівлі перебуває в належному стані, в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування й утримання ЗНЗ що забезпечує нормальне функціонування установи.  Поточні ремонти навчальних кабінетів, їдальні, рекреацій і туалетів проводяться щорічно на належному рівні. Основна будова має 2 поверхи загальною площею 2431 м2. До основної будови примикає одноповерхове  крило, у якому розташовані їдальня, майстерня, гардероб та службове приміщення (площа 319,4 м2). Технічна характеристика будівлі: стіни цегляні та шлакоблочні, перекриття – дощаті, дерев’яні, покрівля- шиферна. Заклад має два додаткових входи до будівлі, які відповідають нормам.

Основна будівля школи введена в дію у 1951 році. Додаткове крило добудоване та введено в дію у 1971 році. Проектна потужність – 29 місць. Технічний паспорт встановленого зразка на будівлю – в наявності.

Технічний стан приміщень задовільний. Будівля школи обладнана системою господарсько-питного водопо­стачання, яке здійснюється централізовано від міської мережі.  Щорічно перед початком навчального року проводиться аналіз води. 

Каналізація локальна погоджена з міським водоканалом. Наявні внутрішні туалети для хлопчиків і дівчаток. У переході перед їдальнею встановлені умивальники. Вода у них подаєтьсяя з накопичувального баку. 

Природне освітлення повністю відповідає нормі. Штучне освітлення забезпечується економними лампами розжарювання за допомогою світильників, які добре розсіюють світло. Регулярно миються вікна як зсередини, так і ззовні, проводиться очистка світильників від пилу. Освітлювальна апаратура, вікна та опалювальні прилади спортивної зали  закриті металевими сітками.

Опалювальна система, електрична мережа знаходяться в задовільному стані, про що свідчать паспорти та акти готовності школи до нового навчального року та опалювального сезону, крім того регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій, опресування системи опалення.

Використання енергоносіїв:

Система енергопостачання На даний момент система знаходиться у задовільному стані.

Облік використання електричної енергії проводиться щоденно завгоспом школи із записом в Журналі обліку споживання електроенергії. 

Опалення водяне від власної котельні на твердому паливі,1 котел Тютюнникова, тепломережа знаходиться у задовільному стані, що дозволяє витримувати санітарні норми щодо теплового режиму в усіх навчальних приміщеннях.   

 

Система водопостачання знаходиться у задовільному стані. Облік використання води проводиться щоденно завгоспом школи із записом в Журналі обліку використання води. 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів, спортзалу, майстерені здійснено відповідно до Типових переліків обладнання меблями, передбаченими для цього типу навчального закладу. Навчальні класи та кабінети в достатній кількості обладнані шкільними меблями згідно з чинними нормативними документами.

У школі обладнано 11 кабінетів (фізики/хімії, математики/ інформатики,  іноземної мови, української мови і літератури, біології, географії/історії, основ здоров’я, 4 кабінети початкової школи),також кабінет трудового навчання,   кабінети психолога та педагога організатора, які укомплектовано відповідно до Типових переліків обладнання меблями але морально застарілими. Кабінети фізики, хімії, інформатики, біології потребують оновлення обладнання відповідно до вимог НУШ. В школі недоставтня забезпеченість комп'ютерною технікою- в наявності 6 персональних комп'ютерів які є морально та технічно застарілими . В наявності 3 проектора, інтерактивна дошка, 3 ноутбука. Школа має доступ до мережі інтернет за показниками швидкості має швидкість до 20 мб/с  що відповідає сучасним вимогам для доступу до освітнього контенту та 3 маршрутизатори. Із загальної кількості комп'ютерів один використовується у адміністративно-господарській діяльності, 5 встановлено в кабінеті інформатики (1 комп'ютер на 43 учня).

 

За результатами оцінки матеріально-технічної бази кабінети  забезпечені відповідним обладнанням і технікою. Педагогічний і батьківський колективи докладають зусилля для укріплення матеріально-технічної бази кабінетів; складено перспективний план поповнення матеріальної бази школи.

У школі функціонує бібліотека з читальною залою, книжковий фонд, який утримується належним чином.

Спортивна зала площею 195м2 розміщена у підвальному приміщенні та повністю відповідає нормам. Забезпеченість спортінвентарем та обладнанням складає 100% від потреби. Матеріально-технічна база спорту сприяє виконанню основної мети фізичної культури — збереження і зміцнення здоров'я, розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовки учнів, формування умінь і навичок здорового способу життя, проведення корисного дозвілля та активного відпочинку школярів.

Навчальні класи розташовані окремо від старших – на першому поверсі. Всі кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелами шуму й запахів (майстерня, спортивний зал, харчоблок тощо).

Усі приміщення світлі, мають естетичний вигляд, озеленені.

Створена матеріально-технічна база у повній мірі забезпечує навчально-виховний процес визначеного контингенту учнів закладу, але постійно поліпшується.

Контроль за станом приміщень з боку керівництва здійснюється постійно.

Повітряний режим повністю  відповідає нормам. Середня площа на­вчальних приміщень на одного учня складає 6,7м2. Створено      умови для всіх видів природного провітрювання (наскрізне, кутове, одностороннє)

Регулярно проводиться вологе прибирання всіх приміщень, а спортивної зали відповідно до затвердженого директором графіка. 

У всіх приміщеннях та на території встановлено корзини для збирання сміття. Біля центрального входу наявний пандус, який відповідає нормам.

За закладом закріплено земельну ділянку: пришкільна ділянка розміром 1899,7 м2, а також  фізкультурно-спортивна ділянка розміром 3238,6 м2. Територія закладу огороджена парканом з 3 боків, із боку спортивного    майданчика паркан відсутній. Створено відповідні умови для рухливих ігор та відпочинку  школярів. На пришкільній ділянці  розміщено 3 клумби.

Територія школи  відповідає санітарним правилам і нормам  утримання навчальних закладів, її характеризує раціональний поділ за призначенням : зона відпочинку та ігровий майданчик для початкової школи, стадіон, на якому знаходяться спортивне обладнання: лабіринт із 6 дужок, турніки, футбольні ворота, волейбольні стійки; зелена зона, до складу якої входять квіткові клумби, паркова зона. Пришкільна територія утримується у відмінному стані, вона використовується для формування естетичних смаків, екологічної свідомості та фізичного розвитку учнів.

Заклад має 3 точки освітлення, які відповідають технічним нормам. На території закладу знаходяться 2 шахтарські вагонетки для запасу технічної води; 9 каналізаційних люків, які щільно закриті і пронумеровані та виділені яркою фарбою.