ГІРНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №19 СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

МОН Національна гаряча лінія Національна гаряча лінія IPPO IPPO Сайт Лілії Калашнікової Сайт вчителя інформатики Гулая І. І. Сайт міської ради старшокласників міста Селидове МОН Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання ЗНО

Документація

 

Статут школи

 

Органи освіти, їх функції і структура

Відповідно до Закону "Про освіту" в Україні функціонує така система органів державного управління освітою.

 

 

Мова освітньго процесу- українська 

На підставі рішення сесії Селидівської міської ради від 30.05.2006 року №5/2-27, Наказу відділу освіти №218 від 31.07.2006 рік школі надано статус закладу з українською мовою навчання з 01.09.2006 року

 

Нова модель і системи управління сферою освіти, згідно із Національною доктриною розвитку освіти, має бути відкритою і демократичною, враховувати громадську /гумку. Модернізація управління освітою передбачає: оптимізацію державних управлінських структур, децентралізацію управління; перерозподіл функцій та повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами; перехід до програмно-цільового управління; поєднання державного і громадського контролю; запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації; прозорість розроблення, експертизи, апробації та затвердження нормативно-правових документів; створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на всіх рівнях; організацію експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій; демократизацію процедури призначення керівників навчальних закладів, їх атестації; впровадження новітніх інформаційно-управлінських і комп'ютерних технологій; удосконалення механізму ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів; підвищення компетентності управлінців усіх рівнів; широке залучення до управлінської діяльності талановитої молоді, жінок, виховання лідерів у сфері освіти.

Органами державного управління освітою в Україні є Міністерство освіти і науки України; міністерства і відомства України, які мають навчально-виховні заклади; Вища атестаційна комісія (ВАК) України; відділи (управління) освіти місцевих державних адміністрацій.

Центральні органи державного управління освітою беруть участь у виробленні та втіленні в життя державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів, у визначенні перспектив та напрямів розвитку освіти, вимог до її змісту, рівня і обсягу, нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчально-виховних закладів; здійснюють координаційні, науково-методичні, контрольні функції та державне інспектування; забезпечують зв'язки з іншими державами; організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду; проводять атестацію та акредитацію навчально-виховних закладів.

Місцеві органи влади фінансують навчальні заклади, визначають їх мережу, забезпечують соціальний захист їх працівників і дітей, ведуть облік дітей шкільного віку і здійснюють контроль щодо їх навчання до 15 років, встановлюють опіку над дітьми, які не мають батьків.

До органів громадського самоврядування в системі освіти належать загальні збори (конференція) колективу; рада навчально-виховного закладу; районна, міська, обласна конференції працівників освіти; районна, міська ради з питань народної освіти; всеукраїнський збір працівників освіти.

Змістом діяльності самоврядування є самостійне планування роботи, розв'язання питань навчально-виховної, наукової, методичної, фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності; участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів з урахуванням державного замовлення та замовлень місцевого значення; визначення змісту шкільного комплексу освіти, форм і методів навчання; прийняття на роботу педагогічних та інших працівників; здійснення громадського контролю за організацією харчування в навчально-виховних закладах.

Важливою функцією органів освіти є інспектування діяльності закладів освіти.

Інспектування – система державного контролю за виконанням закладами й установами освіти постанов, директив і вказівок уряду в галузі освіти, навчальних планів і програм, Інструкцій, наказів і розпоряджень керівних органів з одночасною практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо запобігання й усунення недоліків.

Шкільна інспекція складається з інспекторів Міністерства освіти і науки України, інспекторів управління освіти обласної державної адміністрації, інспекторів відділів освіти районної державної адміністрації.

Під час інспектування школи перевіряють її діяльність щодо забезпечення загальної середньої освіти молоді; організаційну роботу, розстановку й використання педагогічних кадрів; стан внутрішкільного керівництва, методичну роботу; систему праці вчителів, уроки та інші форми організації навчання; стан виховної роботи, зокрема трудового виховання і навчання у школі, діяльність учнівського самоврядування, позакласної та позашкільної роботи з учнями; зв'язок школи з сім'єю і громадськістю; навчально-матеріальну базу школи, виконання планових бюджетних видатків; облік роботи і звітність школи; адміністративно-господарську діяльність.

Інспектування шкіл може бути:

  • фронтальним: передбачає перевірку всіх сторін діяльності школи, оцінювання роботи педагогічного колективу, з'ясування передумов успіхів і причин недоліків у діяльності вчителів;
  • вибірковим: має на меті перевірку окремих ділянок роботи школи. До нього вдаються за потреби вивчення важливих конкретних питань, або тих, що незадовільно вирішуються;
  • тематичним: спрямоване на поглиблене вивчення, вирішення важливої проблеми певною групою шкіл.

Основною формою державного контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яку проводять не рідше одного разу на 10 років, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗАКЛАДУ ЗГІДНО ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ

 

Посада

Кількість ставок

Директор

1

Заступник директора з навчально-виховної роботи

0,5

Педагог-організатор

1

Практичний психолог

0,5

Педагог соціальний

0,5

Керівник гуртка

0,5

Вчителі

20

Вихователь ГПД

1

Завідувач бібліотекою

0,5

Секретар-друкарка

0,5

Медична сестра

1

Завідувач господарством

1

Двірник

1

Кухар

1

Комірник

1

Підсобний робітник

1

Сторож

3

Робітник з обслуговування будівлі

1

Прибиральник службових приміщень

5

Кочегар котельні постійний

1

Кочегар котельні сезонний

6

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

     Школа працює за навчальними програмами для українських шкіл з вивченням мов національних меншин, затвердженими Міністерством освіти України і розміщеними на офіційному сайті за посиланням http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом

     Згідно рішення Гірницької міської ради від 16.12.2011 № 137 за школою закріплена наступна територія:

     вулиці:

Желєзнодорожна, Нова, 1-го Мая, Некрасова, Шкільна, Франка, Цвєточна, Надії, Енгельса, Териконна, Центральна, Горна, Електровозна, Середня, Вишнева, Мічуріна, Зелена, Ізмайлівська, Вузька, Садова, Репіна, Молодіжна, Папаніна, Гурова, Чайковського, Тімірязєва, Лазурна, Тиха, О. Кошового, Чехова, Островського (20-46), Лермонтова, Матросова, Сонячна

провулки :

Шахтарський, Аварійний, Потьомкіна, Центральний, Степний (2-10), Абрикосовий, Тургенєва, Дачний.

Обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

     Школа розрахована для навчання 290 осіб в одну зміну. В 2017-2018 навчальному році у школі навчається 210 учнів

 

Правила прийому до закладу освіти

     До школи приймаються учні, які проживають на закріпленій за закладом території та за бажанням батьків при наявності необхідних документів.

 

     До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання. Зарахування дітей до першого класу здійснюється на без конкурсній основі.

 

     Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІ ступенів, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено у зарахуванні.

     У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

     Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка.

 

Умови доступності закладу освіти для навчання

осіб з особливими потребами

 

У Гірницькій ЗОШ І-ІІ ступенів №19 Селидівської міської ради створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Навчальні плани закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»:

  1. Типовий навчальний план початкової школи. Рекомендоване індивідуальне навчання за програмою загальноосвітніх шкіл, за Типовими навчальними планамми початкової школи, затвердженими Наказом МОН від 10.06.2011 №572, додаток 2.
  2. Рекомендоване індивідуальне навчання за програмою загальноосвітніх шкіл, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з українською мовою навчання.Наказ МОН України від 22.04.2014 №504, додаток 13. Наказ МОН України від 29.05.2014 №664, додаток 12 та від 22.04.2014 рік №504, додаток 18. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 09.04.2015 рік №416, додаток 9 та Наказ МОН України від 26.08.2008 №778 (із змінами)
  3. Рекомендоване індивідуальне навчання за допоміжною програмою. Типовий навчальний план спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для розумово відсталих дітей з навчанням мовами національних меншин. Наказ МОН України від 09.04.2015 №504 додаток 18.

 

 Діти з фізичними вадами та інвалідністю  забезпечені  безперешкодним доступом до всіх приміщень навчального закладу. Відповідно до  вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», будівля школи обладнана  пантусом.

Школа не надає платних освітніх послуг

Звіт використання бладійних внесків 

Моніторинг якості знань